Vlaková súprava prerazila nárazník na konci koľají a následne i sklenenú výplň staničnej haly.

Pretože reálne situácie prináša sám život.


— Montparnasse .1985

Naše portfólio

Predstavujeme Vám naše poistné portfólio, ktorým Vás veľmi radi podrobnejšie prevedieme pri osobnom stretnutí.

 

Cestovné poistenie

krátkodobé - celoročné - rodinné, na Slovensko aj pre CELÝ SVET, horská záchranná služba, varianty

aj s extrémnymi športmi, manuálnymi prácami,

AU-PAIR/študent

 

Poistenie vozidiel, motoriek, vozíkov, lodí,
lietadiel, pracovných strojov...

- povinné zmluvné - havarijné - čelné sklo - GAP/finančná strata

 

Životné poistenie

kapitálové - investičné - rizikové - úrazové 

pre jednotlivcov, rodiny aj školy 

DSS 2.pilier

 

Zodpovednosť za škodu

- pri výkone povolania - z domácnosti a nehnuteľnosti - profesijná - enviromentálna - PREVÁDZKOVÁ vrátane vadného výrobku - na prenajatej nehnuteľnosti - cestovnej kancelárie proti úpadku - IT spoločnosti - cestného dopravcu - členmi orgánov spoločností (D&O) - organizátorov pretekov a podujatí ...

 

Poistenie súkromného majetku

- NEHNUTEĽNOSTI (byty, domy, garáže, altánky, prístrešky, hospodárske budovy...), bazény, studne, žumpy, čističky, spevnená plocha, tenisový kurt, oplotenie, tepelné čerpadlo, fotovoltaika - HNUTEĽNÉ VECI (nábytok, koberce, svietidlá...elektronické a optické prístroje, cennosti, umelecné diela, starožitnosti, elektronické a optické prístroje) - SKLO

 

Poistenie podnikateľov

nehnuteľnosti, hnuteľný majetok(prevádzkové zariadenie a zásoby), stroje – technické riziká, prerušenie prevádzky - stavebné poistenie -  poistenie nákladu, plodín, hospodárskych zvierat - poistenie kultúrnych a športových podujatí - vypratávacie náklady - návrat DPH - obnova dát - cennosti pri preprave a v trezore - umelecké predmety - výstavné modely

 

 

Poistenie právnej ochrany

- súkromné osoby - právnické osoby

 

 

Jadrové riziká a zdroje ionizujúceho
žiarenia

- majetok, stroje a zraidenia(lom stroja), montážne(EAR) a stavebno-montážne p.(CAR/EAR), jadrový materiál, náklady na dekontamináciu. zodpovednosť za škodu(patria sem aj napr.lekári - rádiologovia...)

 

 

 

Priemysel

- fotovoltaické elektrárne, bioplynové stanice, bytové družstvá a spoločenstvá...

Naši partneri

 

Kontaktujte nás

V tomto formulári nám môžete zanechať správu. Budeme Vás kontaktovať v čo najkratšom možnom čase

Your message has been sent. Thank you!